Inkasso

Vi ser till att du får betalt.

Att på bästa sätt se till att få betalt för en fordran som gått till inkasso handlar mycket om att vara kvick, lyhörd och att välja rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vi på Promentor Finans är ett noggrant inkassobolag med ett öga för detaljerna för att förstå helheten. Vi jobbar med respekt för din affär och din kund.

Med hjälp av modern teknik med flexibelt system och riktigt effektiva beslutsstöd, kan våra erfarna medarbetare hjälpa dig att på bästa sätt få betalt – och möjliggöra nya affärer. Vi kan ansöka om betalningsföreläggande, om verkställighet och om stämning ifall betalning inte skett efter inkassokrav.

Ibland är det inte någon idé att för stunden försöka driva in betalning. I de situationerna hjälper vi dig att bevaka och följa din kunds ekonomiska utveckling, för att invänta ett bra tillfälle att få betalt. Vi ser till att din fordran inte preskriberas och håller kontakten med din kund för vettiga avbetalningsplaner.

Vi hjälper dig med inkasso som en separat tjänst eller i kombination med vår faktureringsservice och påminnelseservice. Har vi hanterat din fordran via våra system låter vi ärendet gå vidare till inkasso automatiskt. Om inte så hanterar vi dina fordringar ändå, enstaka ärenden kan du enkelt lägga in via vår klientwebb och större volymer överför du via fil.

Vår klientwebb ger dig full kontroll över dina ärenden, där du kan kontrollera status i enskilda ärenden, få en överblick och beställa olika typer av rapporter. Vi tillhandahåller även en webbplats till dina kunder där de kan kontrollera status på sitt ärende och utföra åtgärder.

Så här går det till

1

Vi tecknar ett avtal och skapar en rutin som passar dig

2

Du skickar underlag till oss via fil, e-post eller klientwebb

3

Vi skickar ut inkassokrav, bevakar och bokar betalning

4

Vi klientmedelredovisar inbetalningar och utbetalar dagligen till dig

5

Om betalning uteblivit ansvarar vi för att välja och vidta lämpliga åtgärder

Vi vill träffa dig! Boka ett möte med oss idag.

Boka nu »