Fakturaservice

Med fakturaservice slipper du tidskrävande administration.

Vår fakturaservice är en smidig tjänst, som låter dig få tid över till annat. Vi sköter helt enkelt din fakturering och betalningspåminnelser. Vi börjar med att skriva ett avtal, och tillsammans skapar vi en rutin som passar för dig och dina kunder. Vi har lösningar som är följsamma med dina behov.

Du skickar dina fakturaunderlag till oss, via e-post, fil eller vår klientwebb. På klientwebben kan du följa dina ärenden och ta ut statistik. Utifrån dina underlag skapar och skickar vi fakturor, som har dina kontaktuppgifter och din logotyp. Kunden kontaktar och betalar till er.
Den här tjänsten går att köpa självstående eller kombinera med vår påminnelseservice- och inkassotjänst.

Så här fungerar påminnelseservice:

När du säljer dina varor eller tjänster och sedan får uteblivna betalningar så tar det fokus från dig att göra nya affärer. Därför är det viktigt att ha en bra rutin för påminnelse och räntefakturering. Med vår tjänst har du en partner som bevakar att betalningen kommer in, och ger dig dagliga klientmedelsredovisningar och utbetalningar.
Vi sänder betalningspåminnelse, bevakar betalning och fakturerar dröjsmålsränta. Vi har effektiva rutiner som följer dina önskemål och dina kundrutiner.

Så här går det till

1

Ni skickar fakturorna till Promentor Finans och vi sänder fakturorna till era kunder

2

Era kunder betalar till ett klientkonto hos oss och vi sköter all bevakning

3

Vi betalar ut betalda fordringar till er och betalinformationen skickas löpande

4

Vid händelse av saknad inbetalning, skickar vi en betalningspåminnelse enligt era villkor.

5

De fakturor som ligger som obetalda efter påminnelse övergår till inkassoåtgärd enligt överenskommet kravschema.

6

Inkassokrav sänds ut till er kund. I enighet med god inkassosed har er kund åtta (8) dagar på sig att betala.

7

Om betalning uteblivit ansvarar Promentor för att välja och vidta lämpliga åtgärder enligt gällande rutin.

8

Inkassokrav som inte är återvinningsbara hanterar Promentor i Efterbevakning

Vi vill träffa dig! Boka ett möte med oss idag.

Boka nu »