Historia

Promentor AB grundades av Johan Tilander och Pär Ekstedt.

Grundidén till Promentor var att ersätta de externa leverantörerna av fordringshantering som OFFICE Management AB hade relation till. Med tiden kom verksamheten att utökas med en plattform som möjliggjorde vidare tillväxt utöver den verksamhet som OFFICE Managemet bidrog med. Genom uppbyggnaden av ett konkurrenskraftigt systemstöd samt etablering av nödvändiga affärssammarbeten kom vi att skapa en god grund för vidare tillväxt.

Vi kunde ganska snabbt konstatera att vi inte bara hade samma förmåga som de större mer etablerade aktörerna, vi kunde dessutom på ett mycket smidigt sätt tillmötesgå fler av av kundens önskemål, utan onödig tidsåtgång eller extra kostnad för kunden och för Promentor.

Det är tydligt att de flesta etablerade inkasso- och fakturaköpsbolagen lägger mycket av sina resurser på att förvalta och lappa ihop gamla IT miljöer, något som oftast kräver extrem personalintensivitiet med ökade kostnader som naturlig följd. Att dessa aktörer upplever svårigheter att möta kundens specifika önskemål är inte så konstigt i detta sammanhang.

I marknaden ser vi också ofta att bankerna erbjuder sina kunder diverse lösningar på fodringshantering. I grunden är dessa erbjudanden rätt hyffsade men, i vår syn, allt för inlåsande då du som kund ofta tvingas till olika typer av paketlösningar. Resultatet av paketlösningar blir oftast att kundens lösning inkluderar ett för stort åtagande, där kostnaden blir relativt hög för de delar som kunden verkligen behöver och använder i sin dagliga verksamhet.

Vi inom Promentor arbetar även med en för branschen tämligen mjuk filosofi. Vi anser nämligen att ett hotfullt kravbrev definitivt inte är den bästa lösningen för att få kunden att betala fodran. Vår erfarenhet och filosofi är att ett vänligt samtal definitivt gör kunden mer betalningsvillig och mer trogen sin fodringsleverantör.

I etableringen av Promentor har våra respektive erfarenheter spelat en viktig roll. Pär har en lång erfarenhet från kredit- och finansbranschen i vilken han varit aktiv sedan slutet av 1980-talet, senast som operativ chef och ansvarig för produktutveckling på att av Sveriges största fodringshanterings- och inkassobolag. Som grundare och tidigare huvudägare till OFFICE Management har Johan en gedigen förståelse för betydelsen av lyhördhet för kundens önskemål samt en mycket god förståelse för vad kunden efterfrågar när det gäller gäller just fodringshantering.

Vårt mål är att bygga ett Promentor som har en stor kundbas av nöjda kunder, där ingen av kunderna betalar för mer än det de utnyttjar och där vi genom marknadens modernaste hanteringssystem kan möjliggöra snabbast möjliga anpassning till var kunds specifika behov.

Promentor Finans: Vi möjliggör affärer!

Vi vill träffa dig! Boka ett möte med oss idag.

Boka nu »